ذخایر خونی شستون در وضعیت بحران

رسانک/ وضعیت ذخایر خونی در شهرستان شستون بحرانی است. 

عبدالصبور شهلی بر رئیس سازمان انتقال خون و فرآورده های خونی شهرستان شستون گفت: با شیوع موج سرما در کشور و شهرستان با کاهش ذخایر خونی مواجه شده ایم که از شهروندان شستون تقاضا می شود برای نجات جان بیماران نیازمند به خون جهت اهدای خون همت کنند. 

وی ادامه داد: ذخایر خونی شهرستان کمتر از سه روز پاسخگوی نیاز بیماران است و در وضعیت بحرانی قرار گرفته ایم، ساعات کاری پایگاه انتقال خون شهرستان افزایش یافته و برای جبران کاهش ذخایر خونی در هفته آینده در خدمت مردم خواهیم بود. 

شهلی بر افزود: در دی ماه با کاهش شدید اهدای خون مواجه شدیم، می توان گفت پنجاه درصد اهدا کنندگان کاهش یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*