اعتراض کامیون داران شهر چهبار به قطع سوخت کامیون ها

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۹۹، جمعی از کامیون داران و رانندگان چهبار بدلیل قطع سهمیه سوخت کامیون هایشان در این شهر تجمع کردند.

در هفته های اخیر چندین تجمع اعتراضی مینی‌بوس داران و کامیون داران به دلیل قطع سهمیه سوخت خودروهایشان در شهرهای مختلف بلوچستان برگزار کرده اند.

با قطع سهمیه سوخت ماشین های سنگین در شهرهای بلوچستان، صدها نفر به بیکاران جامعه اضافه شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*