جنجال دو اداره در کهنوج بر سر یک زمین

به گزارش رسانک، اداره کل جهاد کشاورزی منطقه رودبار زمین (جنوب کرمان) زمین متعلق به اداره آب و فاضلاب و دارای سند را به مزایده گذاشته است.

زمین انبار اداره آب و فاضلاب کهنوج همجوار با زمین سوله جهاد کشاورزی واقع در بلوار جاده کله گنج روبروی بهشت زهرا متعلق به اداره آب و فاضلاب کهنوج و دارای سند دفترچه ای میباشد اما جهاد کشاورزی برای همین زمین سند گرفته و در چند مرحله نسبت به مزایده آن اقدام نموده است.

صبح امروز ۹ بهمن ماه ۹۹ روابط عمومی امور آب و فاضلاب کهنوج به این موضوع واکنش نشان داده و اقدام به نشر اطلاعیه و نصب بنر در جهت جلوگیری از فروش آن کرده است.

عدم وجود سیستم یکپارچه و سازمان یافته در بسیاری از ادارات دولتی در ایران نشان از ضعف کنترل و نظارت راهبردی مقامات دولتی میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*