صلح و سازش دو طایفه در میناب پس از هشت سال

به گزارش رسانک، روز گذشته ۴ بهمن ماه ۹۹ دو طایفه در توکهور و هشتبندی از توابع میناب با میانجی‌گری معتمدین محلی، پس از هشت سال به منازعه خود پایان دادند. 

این اختلاف طایفه ای که با کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر، در سال ۱۳۹۱ قبل آغاز شده بود، با رهایی قاتلِ محکوم به قصاص، به صلح و سازش منجر شد.

این حرکت زیبا و بخشندگی خانواده مقتول در تداوم صلح و سازش های طایفه ای صورت گرفت که در چند هفته اخیر معتمدین و ریش سفیدان، در مسیر تلاش برای حفظ یکپارچگی و اتحاد آغاز کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*