تصویری واضح تر از شهروند معدوم بلوچ، محمدانور عالیزهی که نشان می دهد مسئولین و زندانبانان زندان مرکزی دُزاپ قبل از اجرای حکم اعدام وی در تاريخ ۳۰ دی ماه ۹۹ ، او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند

خانواده محمد انور می گوید: “روز قبل از اعدام و هنگام ملاقات، او سالم بوده است.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*