اعدام وحشیانه‌ی جوانان بلوچ توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد رعب و وحشت بیشتر

طبق گزارشات رسیده در مدت کوتاهی در حدود یک ماه دوازده تن از جوانان بلوچ با اتهامات عمدتا ساختگی جمهوری اسلامی به بند کشیده شده و در اثر شکنجه‌های طاقت فرسای قرون وسطایی مجبور شده‌اند بر علیه خود به اعمالی که انجام نداده‌اند اعتراف کنند.

بر پایه‌ی چنین اعتراف‌ گیری‌هایی که در رژیم جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده‌‌ و به قسمتی از هویت آن تبدیل شده‌اند، این جوانان به اعدام محکوم می‌شوند. شدت این نوع از برخوردها همواره در ارتباط با ملت‌های خارج از حاکمیت و به خصوص ملت بلوچ بیشتر بوده است. تعداد اعدامیان ملت بلوچ نسبت به جمعیت آن‌ها در مقایسه با ملت‌های دیگر ساکن ایران به مراتب بیشتر است.

هدف رژیم از اعدام بلوچ‌ها و حضور نیروهای مرصاد در بلوچستان که برای کشتن جوانان بلوچ به منطقه اعزام شده‌ و در مقابل کشتارهای فراقانونی پاسخگو نیستند، اشاعه‌ی رعب و وحشت در بلوچستان است.

 جمهوری اسلامی در فضای رعب و وحشت می‌خواهد بلوچستان را تقسیم نموده و با شهرک سازی‌ها و اسکان غیر بومیان، مردم بلوچ را در سرزمین تاریخی آن‌ها به اقلیت درآورد و به حاشیه براند.

همه‌ی این‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتند که جریانات حقوق بشری و مطرح نیروهای اپوزیسیون و خبرگزاری‌های عمده که حوادث ایران را پوشش می‌دهند در مورد اعدام بلوچ‌ها یا در راستای اهداف رژیم عمل ‌می نمایند و اخبار مربوط به اعدام‌ها و کشتارها را پوشش خبری نمیدهند یا به شکلی بسیار کمرنگ و گذرا به آن‌ها می پردازند که این خود موجب شده است تا جمهوری اسلامی بتواند بدون هراس جوانان بلوچ را اعدام کند و نیروهای مرصاد آن روزانه به کشتار بلوچ‌ها مشغول باشند.

حزب مردم بلوچستان که در برنامه و اساسنامه‌ی خود منع حکم اعدام را به عنوان یکی از اصول اساسی خود مطرح نموده است، هرگونه اعدام به هر دلیلی را محکوم می‌نماید و از سازمان‌های مطرح حقوق بشری، نیروهای اپوزیسیون و خبرگزاری‌هایی که اخبار مربوط به ایران را پوشش می‌دهند می‌خواهد به این رویه‌ که در تسهیل حکم اعدام نقش فراونی داشته است پایان دهند. 

حزب مردم بلوچستان / ژانویه‌ی ۲۰۲۱

https://www.ostomaan.org/?p=15618&preview=true

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*