تصادف کامیون حامل سوخت با یک نیروی انتظامی در بنپور

به گزارش رسانک، شب گذشته ۱ بهمن ۹۹ در پی برخورد کامیون حامل سوخت با یک نیروی نظامی، در محور بنپور به پهره باعث کشته شدن وی شد. 

هویت فرد کشته شده، ستوان‌دوم احمد حبیبی فر میباشد. 

چنین اتفاق های در حالی رخ میدهد که ماموران امنیتی همواره در محل های بسیار خطرناک و شبانه به قصد اخاذی از رانندگان ایست های بازرسی برپا می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*