تخصیص سهم آب بلوچستان برای خراسان

به گزارش رسانک، بنا به گفته منابع دولتی سهم سه استان بلوچستان و سیستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی از خط انتقال آب دریای بلوچستان مشخص شده است. 

علیرضا طاهری قائم مقام مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: مطالعات اجتماعی فاز اول شیرین‌سازی و خط انتقال آب از سواحل بلوچستان به استان‌های شرقی ایران با اولویت جغرافیایی و مکانی در وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفته و با تخصیص چهارصد میلیون مترمکعب آب در سال به بخش خدمات و صنعت مرحله اول آغاز شد که از این میزان ۲۲۰میلیون متر مکعب به بلوچستان، شصت میلیون مترمکعب خراسان جنوبی و ۱۲۰میلیون متر مکعب به استان خراسان رضوی تخصیص یافت.

این برنامه های مقامات دولتی در حالی به مرحله عملی رسیده که بسیاری از شهرها و نقاط مختلف بلوچستان از مشکل بی آبی رنج می برند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*