اعدام یک شهروند بلوچ در زندان مرکزی دُزاپ

به گزارش رسانک، سحرگاه روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹ حکم یک زندانی بلوچ به نام یونس خانشینی مشهور به حافظ عبدالستار فرزند عبدالغنی اهل واش که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان دزاپ به اجرا درآمد.

یک منبع در این باره به رسانک گفت: “وی حافظ قران بوده است و از ۸ سال پیش بخاطر یک قتل در زندان دزاپ بسر می برده است”

این منبع اضافه کرد:  “تا روز قبل تلاش برای جلب رضایت ادامه داشت اما خانواده مقتول رضایت ندادند. “

در ظرف ۳۳ روز اخیر دستکم دوازده شهروند بلوچ در زندان های مختلف استان بلوچستان و سیستان اعدام شده اند که اسامی آنها به شرح ذیل است:

بهنام و شعیب ریگی در تاریخ ۲۹ آذر ماه، عبدالباسط خشت در ۳۰ آذر ماه، حمید میربلوچ زهی و مهربان براهویی ۶ دی ماه، الیاس قلندرزهی، حسن دهواری و امید محمودزهی در ۱۴ دی ماه و مجید ریگی ۲۰ دی ماه، جُما زاروزهی در ۲۴ دی ماه ،محمدانور عالیزهی ۳۰ دی ماه و دیروز ۱ بهمن ماه ۹۹ یونس خانشینی اعدام شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*