بازداشت سه شهروند بلوچ توسط ماموران وزارت اطلاعات در دُزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹، سه شهروند بلوچ به نام های مولوی “محسن کرد روپس”، “حافظ عبدالستار شه بخش” و “اسماعیل خارکوهی” فرزند شریف در شهر زاهدان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

ماموران وزارت اطلاعات ابتدا حافظ عبدالستار را بازداشت کرده و با یورش به منزل مسکونی مولوی محسن و اسماعیل قصد بازداشت آنها را داشتند که آنجا حضور نداشتند.

پس از اطلاع مولوی محسن و اسماعیل از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل مسکونی شان و بازداشت حافظ عبدالستار، آنها برای پیگیری و علت بازداشت به وزارت اطلاعات مراجعه کرده که آنها نیز بازداشت شدند.

از علت بازداشت این سه شهروند بلوچ توسط ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعی در دسترس نیست.

عدم پاسخگویی ماموران امنیتی و بی اطلاعی از وضعیت این سه شهروند بلوچ باعث نگرانی خانواده آنها شده است.

در ماه های گذشته میزان احضار و بازداشت شهروندان بلوچ توسط ماموران امنیتی با رشد بی سابقه ای افزایش یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*