وضعیت گاز و سیلندر گاز در نصرآباد نابسامان است.

وضعیت گاز و سیلندر گاز در نصرآباد نابسامان است. هیچ یک از مسئولین عملا کاری برای رفع این معضل نکرده اند، هر آنچه بوده فقط حرف و قول و شعار بوده. 

از شما رسانه های بلوچستان و سیستان که مردمی هستید می خواهیم حداقل این مشکلات مردم رو بیشتر پوشش بدین تا شاید یکی از این بی کفایتان بشنود و کاری کند. 

در بازار سیاه کپسول با قیمت های بالا فروخته میشه و تعزیرات و دیگر مسئولین که پلمپ کردن محل های کسب رو خوب بلندند اینجا خفه خون گرفتند و هیچ کاری نمی کنند. 

همه چیز شده پارتی بازی، در این نابسامانی استانداری بلوچستان و سیستان نقش اصلی را بازی می کند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*