زخم های جازموریان با شعار درمان نمی شود

رسانک/ علی زینی وند معاون سیاسی اجتماعی سابق استاندار بلوچستان و سیستان که برای پیش رفت طرح تقسیم بلوچستان تلاش های بسیاری کرد، به واسطه بلوچ ستیزی و خوش خدمتی که برای رژیم به مقام استانداری کرمان رسید؛ اکنون در کرمان با شعار و فریب سیاست نابودی جازموریان و معیشت در مناطق بلوچ نشین را پیش می برد.

زینی وند در مصاحبه ای اظهار داشته بحث تالاب جازموریان برای دولت اهمیت زیادی دارد و برای نگهداری!! جازموریان تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنیم.

استاندار کرمان اظهار داشته: حوزه آب هم از مباحث تخصصی وزارت نیرو است و این وزارتخانه برای هر طرحی مطالعات کارشناسی لازم را انجام می‌دهد. این درحالی است که انتقال آب هلیل رود به شمال کرمان نه تنها کارشناسی نشده بلکه یک جنایت در حق مردم رودبار زمین خواهد بود.

زینی‌وند گفته: به عنوان نماینده عالی دولت در استان کرمان، هم حافظ منافع دولت و هم حافظ منافع مردم هستم و اینها با هم تضادی ندارند.‌ مردم مطالباتی دارند که در چارچوب قانون پیگیری می شود. او در صورتی این مسئله را مطرح کرده که با توجه به اعتراضات گسترده مردمی در جازموریان، وی هیچ واکنشی نشان نداده است. 

گفتنی است که زینی وند در حالی از کارشناسی و مطالعات وزارت نیرو سخن می گوید که این وزارتخانه تاکنون بیش از ۳۰ سد غیر ضروری در مسیر هلیل رود ایجاد کرده که نابودی تالاب جازموریان و محیط زیست منطقه را به همراه داشته است.

پیشرفت های فیزیکی طرح انتقال آب هلیل رود به شمال کرمان نشان از شنیده نشدن فریاد ساکنان حاشیه هلیل رود دارد و شعار های پوشالی استاندار جدید کرمان بیشتر جنبه فریب و آرام کردن اوضاع به نفع حکومت دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*