دکتر ملک فاضلی: جریمه کردن افراد مشکلی را حل نمی‌کند/گفتگو از علی کلائی

رسانک/ خلاصه ای از گفتگوی دکتر ملک فاضلی، عضو مجلس یازدهم ایران و کمیسیون بهداشت و درمان از شهرستان شستون با علی کلائی در ذیل آمده است: 

ماهنامه خط صلح – میگوید در سال ۱۳۶۴ و در سراوان، اولین موارد ایدز در ایران را یافته است. همچنان هم تاکید می‌کند که مسئله چه آن روز و چه امروز تابو بوده و جامعه باید خودش پرورش پیدا کند و تابوها را کنار بگذارد. 

او دکتر ملک فاضلی، چشم پزشک و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم شورای اسلامی است. او که در سوابق اجرایی‌اش ریاست مرکز بهداشت شهرستان سراوان دیده می‌شود، با شرحی بر بیماری ایدز، پیدایش آن و کشفش در ایران از اولین تلاش‌ها در سراوان می‌گوید و البته تاکید دارد که مسئولان امور بر مسئله اشراف داشته و حتی در خصوص کارگران جنسی هم «سیستم بهداشت و درمان کشور و افرادی که باید به نوعی در این زمینه آگاهی داشته باشند در حال انجام کار هستند.»

نماینده‌ی سراوان در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر تابو بودن ایدز در ایران و کار فرهنگی در خصوص آن به خط صلح می‌گوید که «اگر شما با جامعه‌ی خودت و آنچه که فرهنگ جامعه‌ات است همراه نکنی، شما فرهنگ را بهینه نمی‌کنی. جامعه از نظر فرهنگی دچار شکستن می‌شود. وقتی که بشکند دیگر مشکل است که با شما همراهی بکند. ما از گذشته، از سال ۱۳۶۴ تا کنون سعی کردیم آنچه که تابو هست در جامعه ظاهر نشود ولی در عین حال وظیفه‌ی خودمان را هم انجام بدهیم. تا خود جامعه این تابو را کنار بگذارد و بداند چگونه از خودش مراقبت بکند.»

این نماینده مجلس با توجه به کاهش ایمنی بدن بیماران مبتلا به ایدز در خصوص همه‌گیری کرونا هم گفته است که «توصیه‌های خودمان را هم به سیستم بهداشتی کرده‌ایم و بر مواردی چون مانند ماندن در خانه و رعایت کردن موازین مراقبتی کار شده و تاکید شده است.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*