توهین استاندار ضد بلوچ استان بلوچستان و سیستان به خبرنگاران

رسانک/ استاندار غیربومی و ضد بلوچ استان بلوچستان و سیستان در سخنانی توهین آمیز گفت: “خبرنگاران کار مگس را می کنند نه زنبور عسل”! 

احمدعلی موهبتی با تشبیه کار خبرنگاران به کار مگس آنها را مورد اهانت قرار داد که واکنش بسیاری از اهالی رسانه را در پی داشت.

موهبتی در ویدئویی که شب گذشته از جلسه چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه ۹۹ از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان منتشر شده، می‌گوید:” خبرنگاران کار مگس را می‌کنند، نه کار زنبورعسل را و اگر جایی فضله‌ای باشد می‌روند و روی آن می‌نشینند.”

این سخنان موهبتی در حالی مطرح شده اند که استانداری، خود متولی اصلی بسیاری از مشکلات و معضلات موجود میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*