بی کفایتی مسئولین و صفوف طولانی سیلندر گاز و نفت سفید

رسانک/ عدم نظارت و مدیریت در داخل استان بلوچستان و سیستان و نیز وعده های دروغین و عمل نشده دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در زمستان سرد ۱۳۹۹ باعث بوجود آمدن صفوف طولانی جهت خرید اقلام اساسی علی الخصوص سیلندر گاز شده است.

قیمت هر سیلندر گاز از مرز پنجاه هزار تومان گذشته و سازمان تعزیرات حکومتی که در میان همه گیری ویروس کرونا هزاران مرکز درآمدی مردم عادی را پلمپ کرده است، هیچگونه رسیدگی به وضعیت کنونی ندارد.

گزارش هایی به رسانک رسیده که خبر از صادرات گسترده گاز مایع به پاکستان از سوی کامیون های دولتی و وابسته به برخی ارگان های نظامی و حکومتی می دهد. از سوی دیگر مراحل و نحوه دریافت نفت سفید نیز باعث شده تا مردم ساعتها در نوبت بایستند. 

نبود گاز مایع در حالی برای مردم مشکلات عدیده ای را بوجود آورده که بلوچستان شاهد سرما و یخبندان کم سابقه ای میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*