کودکانی که آرزویی ندارند

رسانک/ در طول دهه ها حاکمیت غیربومیان بر بلوچستان، ملت بلوچ اکنون در یکی از بدترین شرایط معیشتی قرار دارد.

اقلیم بلوچستان با دارا بودن منابع طبیعی همچون معادن مختلف، دریا، مرز آب و هوای متنوع جهت کشاورزی و… بدلیل نداشتن حق حاکمیت ملی صاحبانش، تبدیل به سرزمینی شده که کودکانش دیگر آرزویی ندارند.

کودکان کار و دور مانده از تحصیل و بازی های کودکانه بدنبال لقمه نانی هستند که در واقع حاکمیت بیگانه بر آنها تحمیل کرده است.

کودکانی که بدلیل نداشتن مدارک هویتی از حقوق اولیه هر انسانی محروم گشته اند و در میان بازی های سیاسی رژیم های حاکم بر بلوچستان گم شده اند.

راه نجات از این وضعیت، آگاه کردن نسل کنونی از حقوق ستانده شده و فرا گرفتن نحوه مقابله با دیکتاتورهای زمان با بهره گیری از مبارزات مسالمت‌آمیز و مدنی میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*