واقعیاتی که حاکمیت نمی شنود

رسانک/ پس از بارندگی های شدید و به وجود آمدن سیلاب ها در فروردین ماه سال جاری، خسارات قابل توجهی به بخش های کشاورزی و همچنین خانه های مردم در جازموریان زده شد، اما پس از گذشت بیش از ده ماه هیچ اقدامی از طرف مسئولین و مقامات دولتی صورت نگرفته است بلکه مردم جازموریان خود با همت یکدیگر سر پناهی برای خود ساخته اند. 

جوانی از جازموریان می‌گوید: بعد از این همه خسارت های سنگین و جبران ناپذیری که متحمل شدیم، میشه گفت زندگی مان را از دست دادیم!. جدا از خسارت های وارده، برخی از جوانان امیدهای خود را هم نیز از دست داده اند، ولی باز هم با ترس و لرز و پلاستیک کیلویی ۳۰ هزار تومان از صفر شروع کردیم، زیرا چاره ای دیگر نداشتیم. 

او گله می کند و می گوید: “ولی باز در کمین طوفان های شن و سیل های دیگر هستیم، اگر خوش شانس باشیم و محصولات کشاورزی را بفروشیم، باز هم بیشتر حاصل زحمات ما روی زمین خواهند ماند و یا توسط دلالان چپاول میشوند.”

پ.ن: تبعیض های سیستماتیک حاکمیت مرکزی در عدم ایجاد زیرساخت های اقتصادی و اشتغال پایدار، به مصیبتی جانکاه برای مردم بلوچ تبدیل گشته تا جایی که بسیاری از شهروندان بلوچ جهت امرار معاش روی به شغل های کاذب میاورند.

اما، اکنون با افزایش آگاهی ملت بلوچ و خصوصا تجزیه و تحلیل رفتار و سیاست های رژیم توسط جوانان آگاه بلوچ دیگر این سیاست های نژادپرستانه رژیم رنگی در جامعه بلوچستان نخواهد داشت و در چارچوب مبارزاتی آگاهانه و مسالمت آمیز در هم کوبیده خواهد شد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*