پایگاه اورژانس بدون آمبولانس در سرباز!

✍🏻عبدالرزاق اربابی / فعال اجتماعی

غروب امروز یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ یک مصدوم تصادفی از درمانگاه روستای علی آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان سرباز با ماشین شخصی و بدون تجهیزات پزشکی و حتی آتل به بیمارستان ایرانشهر اعزام شد!!! متاسفانه آمبولانس پایگاه اورژانس روستای علی آباد به مدت 2 سال است که خراب می‌باشد و یک آمبولانس فرسوده را جایگزین نمودند که بعد از مدتی این آمبولانس نیز به دلیل فرسودگی زیاد از کار افتاده است و هم اکنون پایگاه اورژانس علی آباد فاقد آمبولانس و تکنسین اورژانس می‌باشد!

با قرار گرفتن پایگاه مذکور در مسیر ترانزیتی ایرانشهر – چابهار و دارا بودن مرکز درمانی و بخش تسهیلات زایمانی در روستا که جمعیتی بالغ بر 12 هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد نیاز مبرم و حیاتی به 2 دستگاه آمبولانس دارد و از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر درخواست می‌شود برای اختصاص 2 دستگاه آمبولانس به پایگاه اورژانس علی آباد اقدام عاجل نمایند تا مبادا شاهد اتفاقی ناگوار برای مصدومین تصادفی، بیماران اورژانسی و مادران بارادر این منطقه باشیم.

 همچنین از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر درخواست استقرار یک پایگاه اورژانس جدید در روستای رئیس آباد مرکز بخش کیشکور را نیز داریم چرا که بخش مذکور فاقد پایگاه اورژانس می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*