ملک فاضلی با تأیید حرف یکی از دیکتاتورهای معاصر دنبال چه می گردد؟!

رسانک/ عضو مجلس ایران، ملک فاضلی که از پزشکان بلوچستان نیز بوده در سخنانی غیر واقعی بدنبال تأیید حرف های علی خامنه ای، از بزرگترین دیکتاتورهای جهان معاصر است.

ملک فاضلی در سخنانی عجیب گفت: “غربی ها تا زمانی که نیازمند بودیم، تحریممان کردند اما اکنون که توانمند هستیم و احساس شکست می کنند ،در پی فروش واکسن به ایران هستند.”

این سخنان بدور از منطق و غیرواقعی در حالی از ملک فاضلی مطرح شده که ایشان سابقه زیادی در شبکه بهداشت و درمان دارد.

علی خامنه‌ای اخیرا خرید واکسن های کرونا که به تأیید سازمان بهداشت جهانی رسیده را ممنوع اعلام کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*