حذف نام بلوچستان در بخشنامه دانشگاه فرهنگیان

به گزارش رسانک، دانشگاه فرهنگیان در اقدامی تفرقه‌ انگیز با انتشار بخشنامه ای که پیش از آن نام استان را به صورت کامل آورده بود برای تغییر زمان برگزاری آزمون، نام بلوچستان را حذف کرد. 

دانشگاه فرهنگیان در بخشنامه ای که برای تغییر زمان برگزاری امتحانات منتشر کرده نام استان بلوچستان و سیستان را تنها به عنوان کردن سیستان بسنده کرده که این اقدام بسیاری از مردم و فعالان اجتماعی و فرهنگی بلوچ را خشمگین کرده است.

نام بلوچستان در حالی بار دیگر حذف شده که پیش از این نیز خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی، باربری ها و ادارات مختلف اقدام به این عمل فاشیستی کرده بودند.

بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی بلوچ این اقدامات نژادپرستانه و تکرار حذف نام بلوچستان را در راستای تقسیم بلوچستان عنوان کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*