تجمع اعتراضی کامیون داران و رانندگان کسرکندی در مقابل فرمانداری این شهرستان

به گزارش رسانک ، امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۹۹، رانندگان و صاحبان کامیون و کمپرسی در مقابل فرمانداری شهرستان کسرکند تجمع کردند. 

این تجمع اعتراضی بدلیل قطع سهمیه سوخت سیصد کامیون توسط شرکت نفت چهبار صورت گرفت.

با قطع سهمیه سوخت این کامیون ها صدها نفر بیکار خواهند شد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*