اسماعیل حسین زهی عضو مجلس ایران از سفر بی سرانجام جهانگیری انتقاد کرد

به گزارش رسانک، اسماعیل حسین زهی عضو مجلس ایران در نشست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملک فاضلی رئیس مجمع نمایندگان استان گفته است که برخی از عضو های مجلس ایران در جلسات جمع بندی سفر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شرکت نمیکنند، افزود تا کی قرار است مسولان فقط به چهبار سفر کنند و نقاط دیگر بلوچستان را نادیده بگیرند. 

این عضو مجلس در ادامه همین صحبت ها گفت: بنده به عنوان یکی از اعضای مجمع نمایندگان بلوچستان و سیستان صحبت های رئیس مجمع را نیز قبول دارم. 

وی سفر جهانگیری را به بلوچستان و سیستان بی سرانجام خواند و ضمن انتقاد از این سفر گفت: آیا قرار است همه مسئولین به چهبار بروند!؟ 

وی همچنین در ادامه صحبت های انتقادی خود گفت: آیا نباید نقاط و شهرستان های دیگر در بلوچستان هم دیده شوند؟! 

حسین زهی در آخر گفت: در حوزه انتخابیه خودم که شامل شهرستان های واش، میرجاوه، و تپتان میباشد، مردم از من سوال میپرسند که چرا معاون اول رئیس جمهور به شهرستان های ما نیامده است و بنده پاسخی برای مردم حوزه انتخابیه خود ندارم. 

لازم به ذکر است که سفرهای تفریحی و غیرسازنده مقامات دولتی به بلوچستان هیچ گونه دستاوردی نداشته بلکه هدف از آنها برنامه ریزی جهت اجرای طرح های ضدهویتی میباشد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*