مردم اقلیم بلوچستان همچنان گرفتار در صف ها

به گزارش رسانک، كمبود سيلندر گاز در زهكلوت، باعث تشكيل صفهای طولانی و معطلی مردم اين منطقه شده است. 

عدم توزيع مناسب سيلندر گاز با توجه به برودت هوا در منطقه رودبار زمین كه استفاده مردم از گاز افزايش يافته باعث شده مردم برای تهيه سيلندر گاز دچار مشكل شوند.

این در حالی است که مسئولين شهرستانهای منطقه رودبار زمین اقلیم بلوچستان نسبت به پيگيری و رفع اين مشكل اقدام ننموده و مردم در اين سرما و شرايط كرونايی در صف های توزيع اقلام مورد نيازشان هستند.

گفتنی است که اخيراً شاهد شلوغی و تشكيل صفهای طويل در توزيع مرغ، روغن، برنج، كود، سهام عدالت ، نفت و گاز در مناطق مختلف بلوچستان بوده ايم كه در برخی از آنها سوء مديريت در توزيع، كاملا محرز بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*