جلسه مسئولین شهر منوجان با کارگران معترض آسمینون این شهر

به گزارش رسانک، در پی اعتراضات دو روز اخير كاركنان معدن آسمينون منوجان جلسه ای با حضور مسئولين شهرستان منوجان ، مديران معدن و نمايندگان كارگران مجتمع معدنی آسمينون، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۹۹ برگزار و مشكلات كارگران بررسی گرديد.

در اين جلسه خواسته های كارگران بر اساس مصوبات جلسه محقق گرديد و مصوب شد كه طرح طبقه بندی مشاغل رفع نقص و اجرا گردد. 

قراردادها سه ماهه بسته شود و مباحث ايمني مورد توجه قرار گيرد.

تعهدی از كارگران در شرايط فعلی اخذ نمی شود و معوقات كاركنان نيز پرداخت می شود. 

مسئولين شهرستان، مديران معدن و همچنين شورای كارگری به همه خواسته های معقول كارگران توجه می كنند و مشكلات ايشان را رفع خواهند كرد. 

یک فعال کارگری در باره این جلسه گفت: خواسته های کارگران در این جلسه آنطور که آنها می خواستند، مورد پذیرش قرار نگرفته ولی چاره ای جز پذیرش شروط فعلی نداشته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*