ادامه حرکت ماشین اعدام جمهوری اسلامی در بلوچستان

✍️شیرین عبادی:

 خبر اجرای حکم اعدام حسن دهواری و الیاس قلندرزهی دو هموطن بلوچمان نشان داد ماشین کشتار جمهوری اسلامی در دیار محروم سیستان و بلوچستان با استفاده از بی توجهی افکار عمومی و مجامع بین المللی به این قتل عام وحشیانه قصد توقف ندارد.

چند روز پیش نیز خبر اعدام سه زندانی سنی مذهب در استان گلستان منتشر شده بود.

سالها است که این ماشین کشتار با سوءاستفاده از مفهومی همچون تمامیت ارضی توانسته است عموم فعالین و کنشگران مدنی را در مواجه با جنایت هایش در سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و دیگر مناطق مرزی ایران، به سکوت و انفعال وادارد. 

این روند غیر انسانی تنها زمانی پایان می پذیرد که همگان این اصل پیش پا افتاده و اولیه را درک کنند که وقتی در ساختار قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی چیزی به نام دادرسی عادلانه وجود ندارد، هیچ عنوان اتهامی از سوی این ساختار نسبت به شهروندان این کشور کمترین اعتباری ندارد و نباید عناوینی همچون همکاری با گروه تروریستی یا جدائی طلبی، مبنای سطح واکنش نسبت به جنایت های جمهوری اسلامی باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*