اینجا بلوچستان است

رسانک/ ملت بلوچ ملتی سخاوتمند و با فرهنگی هستند که با وجود تمام ناملایمات حاکمیت بر آنها و سرزمینشان باز هم فرهنگ هایی چون مهمان نوازی، میارجلی و هَشَر (کمک) را فراموش نمی کند. 

صبح روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۹۹ کامیون حامل میوه که در شهرستان سرباز، دهستان سرکور واژگون شده بود توسط همین مردم با فرهنگ یاری رسانی شد. این مردم بار دیگر ثابت کردند که بلوچ ها حافظ فرهنگ دیرینه و تاریخی خود هستند.

این در حالی است که اکثر این مردم یارانه بگیر هستند و خیلی ها پول خرید میوه را هم ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*