آمايش سرزمينى مساوی با حذف هویت

رسانک/ بیشترین آمایش سرزمینی بلوچستان از طرف ايران بوده است. 

در این نقشه می توان بلوچستان بزرگ(Great Balochistan) را که در طول تاریخ بلوچ ها ساکن بوده اند را می توان دید. قسمتهاى هاشور شده نقشه كه به رنگ قرمز هست، مردم بلوچ مورد هجوم همسايه فارس قرار گرفته اند و اصلا ديگر از بلوچ و بلوچى، فرهنگ، زبان و مذهب شان چيزى باقى نمانده است. 

كمتر كسى خود را در اين مناطق بلوچ حساب مى كند. 

در قسمت شرق بلوچستان هم همين اتفاق افتاده ولى به مراتب كمتر است.

اینها همه نشانه ها و تجربیاتی هستند که بر سر ملت بلوچ آمده اند و نشانگر آن است که آمایش و تقسيم بلوچستان به نفع این مردم و سرزمین نبوده و نخواهد بود. 

نقشه برگرفته از كتاب و گزارش سلينگ هاريسون به مركز سياست بين المللى در سال ٢٠٠٩ ميلادى میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*