خبر

اعتراض چندین باره کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان در شمال بلوچستان به عدم دریافت حقوق

به گزارش رسانک، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویان استان بلوچستان و سیستان از نارضایتی کارگران طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان در شمال بلوچستان خبر داد و گفت: «کارگران شرکت جهاد …..ادامه خبر