کرونا در بلوچستان

آمارمبتلایان به کرونا در نصرآباد در حال افزایش است/استفاده از ماسک جدی گرفته شود

به گزارش رسانک آمار مبتلایان به کرونا در شمال بلوچستان در حال افزایش است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی نصرآباد در این رابطه گفت: متاسفانه آمار مبتلایان به کرونا و همچنین …..ادامه خبر