اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال تقسيم بلوچستان به چهار استان را محکوم می‌کنیم

سید محسن دهنوی عضوِهیئتِ رئیسه‌ی مجلسِ شورایِ اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۹۹ از اعلام وصولِ طرحِ تفکیکِ “استانِ سیستان و بلوچستان” به مجلس خبر داد.

طرح تقسیم سیستان و بلوچستان به چهار استانِ: سیستان، سرحد، بلوچستان و مکران ادامه‌ی سیاست‌های پیشینِ جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی، در جهتِ ایجادِ خیالیِ یک ملت با یک زبان(فارسی) و یک مذهب (شیعۀ ولایت فقیهی)، و در نتیجه محوِ هویت ملی مردم بلوچ و سایر ملیت ها در گلستان رنگارنگ ایران چند ملیتی بوده است.

تقسیمات سیاسی و تصنعی استانها، یکی از ابزارِ ادغام و جذب و حلِ کامل آنها، از جمله این منطقه‌ی استراتژیک در ایران فارس و شیعه حاکمان، جهت غارت و تاراج منابع غنی و منحصر به فرد آن است: با اسکان میلیون‌ها غیربومی، در سواحل بحر احمر(دریای بلوچستان) و تبدیل ملت بلوچ به یک اقلیت در سرزمین تاریخی آن‌ها میباشد.

رژیم جنایتکار ولایت فقیه، استفاده از بلوچستان، در جهت سیاست‌های شیعه‌ گسترانه‌ی خود را، برای ایجاد مزاحمت برای کشورهای عربی منطقه نیز در راستای این سیاست، پیش میبرد.

هر وقت صحبت از تقسیم بلوچستان به چند استان مطرح میشود، رژیم جمهوری اسلامی و کارگزاران منطقه‌ای آن، محرومیت بلوچستان را پیش میکشند و وسعت زیاد آن را دلیل محرومیت قلمداد کرده اند، اما تجربه‌های قبلی به خوبی نشان داده‌اند که مردم مناطق جدا شده از بلوچستان در زمان پهلوی از جمله در استان کرمان، به مراتب فقیرتر از مردم سرزمینِ مادر زندگی میکردند.

تقسیم سرزمین مردم بلوچستان برخلاف قوانین و میثاق های بین المللی است، بخاطر حفظ هویت و یکپارچگی سرزمینی، حفظ فرهنگ، مذهب و سنت های مردم بلوچ، رژیم جمهوری اسلامی ایران حق تجزیه بلوچستان را ندارد و از نظر قوانین بین المللی که ایران هم جزو امضا کننده آن هست، تجزیه سرزمین مردم بلوچستان ممنوع است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال این اقدام رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم نموده و از عموم مردم ایران و ملیت های ساکن آن انتظار دارد که به خاطر حفظ سرزمین مردم بلوچستان و عقیم گذاشتن این سیاست‌ بنیان برافکنانه که بنوعی آپارتاید مذهبی- زبانی متکی است، مطابق منشور جهانی حقوق بشر و دیگر قوانین بین‌المللی عمل نموده و مقابل آن بایستند.

۲۳نوامبر ۲۰۲۰- سوم آذر ۱۳۹۹

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*