دولت پنهان در ایران در پی بی هویت کردن مردم بلوچ

رسانک/ در سال های اخیر با قدرت گرفتن سپاه پاسداران و حمایت علی خامنه ای از این ارگان نظامی قدرت دولت ها کاسته شده است.

بیش از یک دهه از بدست گرفتن مسئولیت تأمین امنیت استان بلوچستان و سیستان توسط سپاه پاسداران می گذرد. در این مدت علاوه بر مرز و بسیاری از پاسگاه‌های بین راهی، کلیه امور عمرانی و توسعه‌ای نیز به این ارگان، بصورت پیمانکاری داده شده است.

قدرت گرفتن سپاه پاسداران در بلوچستان به منزله وجود یک قدرت پنهان علاوه بر دولت ایران میباشد که بسیاری از سیاست گذاری ها را انجام می دهد.

در این میان گزارش های بسیاری در بلوچستان وجود دارد که افراد زیادی که در قید حیات هستند، از سوی اداره ثبت احوال فوت سجلی اعلام می شوند. مسئله ای که بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی بلوچ را نگران کرده که با این روند علاوه بر اینکه به افراد فاقد شناسنامه، مدارک هویتی تعلق نمی گیرد بلکه افراد زنده هم با مشکل جدی مواجه هستند.

در همین رابطه ناصر بلیده ای، دبیر کل حزب مردم بلوچستان با بیان اینکه کسانی که در ایران بر سر قدرت هستند درک درستی از دولتمردی و انسان دوستی ندارند؛ معتقد است: نگاه غیرخودی رژیم جمهوری اسلامی ایران به ملت بلوچ باعث شده تا با وجود اینکه حاکمیت در تلاش برای افزایش جمعیت است، به مردم بلوچ شناسنامه ندهد.

دبیرکل حزب مردم بلوچستان ادامه می‌دهد: زندگی برای افراد بدون شناسنامه و فاقد مدرک هویتی همچون کسانی است که در زندان های مخوف رژیم جمهوری اسلامی ایران بسر می برد.

آنچه که مشهود است، در بلوچستان قدرت های پنهان که اکنون جزئی از حاکمیت میباشند در تلاش برای مانع تراشیدن بر سر راه کسانی هستند که بدنبال مدارک هویتی همچون شناسنامه هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*