کوچاندن اجباری صاحبان زمین ها با بهانه طرح ساماندهی حاشیه‌نشینان ‌استان بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای مختلف در تلاش برای کوچاندن صاحبان و بومیان در استان بلوچستان و سیستان جهت اشغال زمین ها میباشد.

در همین راستا استاندار ضد بلوچ، احمدعلی موهبتی در راس این امور قرار دارد. وی در آیین گلنگ‌زنی طرح ساماندهی منطقه حاشیه‌نشین چادران در شهرستان کنرک گفت: ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی جزو مهمترین برنامه‌های استان است که در سه شهر چهبار، دزاپ و نصرآباد با جدیت در حال اجرا است.

وی افزود: با مصوبه هیات دولت ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی برای احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی و تامین ۲۰۰ میلیارد تومان مبلغ نقدی بلاعوض جهت خرید مصالح ساختمانی متناسب با پیشرفت کار و ۳۰۰ میلیارد تومان جهت هزینه احداث تاسیسات زیربنایی و روبنایی تامین شده است.

این اقدام رژیم ممکن است آغازی برای تصرف زمین های مردم بلوچ در طرح های اخیر رژیم باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*