ضعف در آموزش؛ دلیل فاصله معنادار و تاریخی شاخص های بلوچستان/ تغییر نگاه ها راهکار توسعه منطقه است

به گزارش رسانک، معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران، یکی از مهمترین دلایل فاصله های تاریخی شاخص های بلوچستان را ضعف بنیه آموزشی از نظر کیفی و کمی کیفی عنوان کرد.

معین الدین سعیدی گفت: از پایین بودن سرانه فضاهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی، راه‌های روستایی، اجرای طرح هادی و آمار بالای حاشیه نشینی را وقتی در کنار هم قرار می دهیم، متوجه می شویم که فاصله بسیار معناداری بین شاخص های این استان با میانگین کشوری وجود دارد.

سعیدی اضافه کرد: “اگر بخواهیم مسائل بلوچستان و سیستان را اولویت بندی کنیم، آموزش باید اولویت اول باشد، آب، بهداشت و راه هم مهم است، اما در جایگاه های بعدی قرار دارد.“

سعیدی افزود: ”در حوزه آموزش بیشتر از این ها باید کار کنیم و قبول داشته باشیم که پایه های آموزش استان بلوچستان و سیستان به لحاظ کمی و کیفی بسیار ضعیف است و شاید یکی از مهمترین دلایل فاصله های تاریخی استان با متوسط کشوری باشد.

وی با بیان این که نوع نگاه به پدیده آموزش فرزندانمان و نقش زن در اجتماع، مسائلی است که به خود مردم بر می‌گردد، تصریح کرد: ”در راستای توسعه منطقه باید در برخی از امور و هنجارهایی که وجود داشته، تجدید نظر کنیم و نگاهمان را تغییر دهیم، وظیفه ما به عنوان نماینده این است که در این راستا پیگیر حقوق مردم باشیم.“

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*