اپیدمی اعتیاد در کودکان و نوجوانان در بلوچستان وسیستان ثمره ی حاکمیت جمهوری اسلامی

رسانک/در جدیدترین آمار منابع دولتی سن اعتیاد در بلوچستان و سیستان به زیر ۱۲ سال رسیده است.

آمار افراد دارای اعتیاد به موادمخدر در استان طبق گزارش سازمان بهزیستی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر می باشد و حدود ۱۱ درصد از جامعه بلوچستان را شامل میشود اما آمار مذکور صرفا شامل افرادی است که در وضعیت حاد اعتیاد قرار دارند و در آن افرادی که اصطلاحا به صورت تفریحی موادمخدر مصرف میکنند؛گنجانده نشده است که به گواه منابع غیررسمی خود آماری چندین برابر آمار رسمی مذکور میباشد.

وقتی سخن از اعتیاد در سنین کودکی و نوجوانی در منابع دولتی که همیشه در حال کتمان حقایق هستند؛بمیان میاید نشان از وخامت اوضاع است که آنها را مجبور به واکنش کرده است،اما آیا این واکنش ها در جهت اصلاح امور هست و برنامه ای جهت جلوگیری از فاجعه نیز وجود دارد و یا صرفا این آمارها برای ثبت در دفاتر اداری و بایگانی های دولتی است؟

در بلوچستانی که آب و نان به ندرت پیدا میشود،انواع و اقسام مواد مخدر صنعتی و سنتی به وفور و باقیمتی بسیار پایین در دسترس همه اقشار وحتی کودکان و نوجوانان قرار میگیرد و در مرزهایی که روزانه چند ده بلوچ بخاطر حمل چند گالن سوخت بکام مرگ فرستاده میشوند، چه آسان و بی دلهره چندصد تن مواد مخدر در مرزها جابجا میشود و تاجران آن در صف اول جلسات دولتی با احترام پذیرایی میشوند.

سوال اینجاست که آیا سران و مامورین انتظامی و نظامی رژیم از جابجایی روزانه این چندصد تن های موادمخدر بی خبرند یا اینکه رژیم و تاجران مذکور از یک سفره نان میخورند، یا اینکه برنامه ای پشت آن وجود دارد که در صدد نابودی نیروی انسانی ملت بلوچ می باشد؟

اگر نقشه ای در پشت آن هست چرا صدایی علیه آن بلند نمیشود و چرا صاحبان منبری که خود را دلسوز ملت می نامند علیه آن اعتراضی نمیکنند؟

کودکان بلوچ اگر مظلوم ترین نباشند، یکی از مظلوم ترین کودکان، در جهان هستند که هم از خودی ها ضربه میخورند و هم از ناخودی ها، هم از آنان که کمر به نابودی ملت شان بسته اند و از هیچ نقشه ای فروگذار نیستند و هم از خودی هایی که برای تکه نانی در این نقشه شوم همدست دشمان بلوچ هستند و در آخر هم از آنهایی که بخاطر طمع و نیازشان به این دو گروه از گفتن حقایق ابا میکنند.

به راستی چه کسی پاسخگوی نسل آینده ای خواهد بود که از سنین کودکی در منجلاب اعتیاد غوطه ور بوده اند؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*