احضار، بازجویی و تهدید یک طلبه بلوچ توسط اداره اطلاعات شهرستان گِه (نیکشهر)

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۲۶ مهرماه ۹۹، یک طلبه حوزه علمیه سلمان فارسی نگور به نام “سعید بالار” فرزند ابوبکر به اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر احضار، مورد بازجویی و از طرف ماموران اطلاعات تهدید به بازداشت شد.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: ”سعید ساعت ۷ صبح به اداره اطلاعات نیکشهر مراجعه کرده و به مدت سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.“

این منبع در ادامه گفت: ”ماموران اطلاعات از سعید در مورد رابطه او با شبکه کلمه، خروج از گروه های واتساپی و چگونگی ارتباط و ملاقات وی با مولوی کوهی و فرزندانش او را مورد بازجویی قرار دادند.“

این منبع افزود: ”همچنین ماموران اطلاعات از موضوعات سخنرانی امامان جمعه و جماعات او را مورد بازجویی قرار داده و به او تاکید کرده که در صورت عضویت در گروه های واتساپی متعلق به کشورهای دیگر مورد بازداشت قرار خواهد گرفت.“

از ابتدای سال جاری تاکنون ده ها تن از روحانیون و طلبه های بلوچ اهل سنت از مدارس دینی شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان توسط ماموران اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*