کشته شدن یک شهروند بلوچ در دوراهی خیرآباد_بنپور

به گزارش رسانک امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۹۹ یک شهروند بلوچ بنام سهراب بلوچی اهل سرمیچ روبروی پاسگاه انتظامی شهر اسپکه توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار می گیرد و چندین گلوله به پای ایشان اصابت می کند

در مسیر انتقال ایشان به پهره برای درمان در دوراهی خیرآباد_بنپور بار دیگر افراد مسلحانه جلوی آمبولانس حامل سهراب بلوچی را گرفته و با شلیک دوباره او را می کشند.

این حادثه در حالی در چندمتری پاسگاه انتظامی اسپکه رخ داده است که عوامل و کادر پاسگاه مذکور با اینکه وضعیت تامین امنیت شهر و شهروندان را دارند؛هیچگونه عکس العملی نسبت به این موضوع نشان نداده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*