ضرب و شتم، بازداشت و مصادره ی اموال دو شهروند بلوچ توسط ماموران اطلاعات سپاه پهره (ایرانشهر)

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ  ۲۵ مهرماه ۹۹، ماموران اطلاعات سپاه دو شهروند بلوچ به نام های “یاسر و نصرت روی” فرزند درمحمد را مورد ضرب و شتم قرار داده، بازداشت کرده و اموال آنها را مصادره کردند.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین در این مورد گفت: “شغل یاسر و نصرت سوخت بری بوده که ماموران اطلاعات سپاه، اموال آنها را در کمربندی ایرانشهر مصادره و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند.”

این منبع در ادامه گفت: “اموال این دو برادر بلوچ بنزین و گازوییل با قیمت ۲۰ میلیون تومان بوده که توسط ماموران اطلاعات سپاه مصادره شدند.”

این منبع افزود: “پس از بازداشت این دو جوان بلوچ توسط ماموران اطلاعات سپاه، امروز شنبه با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.”

نبود شغل مناسب در سیستان و بلوچستان باعث شده مردم بلوچ به کار سوخت بری روی بیاورند که توسط نیروهای امنیتی با شدید ترین نوع سرکوب می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*