کشت ۴٠٠ هکتار شبدر برسیم در گه

رسانک/مدیر جهاد کشاورزی گه گفت: شبدر برسیم از نباتات علوفه ای است که هرسال از اوایل مهر ماه تا اواخر آبانماه در منطقه کشت می‌شود.

رئیسی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی گه وساز گاری این محصول بطور متوسط ۵ چین قابل برداشت است و در هر هکتار یکصد تن علوفه تر تولید می‌شود.

وی پیش بینی کرد در سال زراعی جاری بیش از ۴٠٠ هکتار از زمین های کشاورزی به زیر کشت شبدر برود.

در سطح ۴٠٠ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گه شبدر برسیم کشت شد که شبدر برسیم در بخش های مرکزی، لاشار و بنت کشت و علوفه تولید شده علاوه بر تامین نیاز شهرستان به چهبار و کنرک نیز ارسال می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*