اتمام برداشت پسته از باغات دزاپ

رسانک/مدیر جهاد کشاورزی دزاپ اعلام داشتند: کار برداشت پسته از ٣ هزار هکتار از باغات بارور پسته شهرستان دزاپ به اتمام رسید

ایشان اظهار داشتند که:
حدود ۴٠ درصد باغات پسته استان در شهرستان دزاپ است و امسال کشاورزان دزاپی ۴٢٠٠ تن پسته برداشت و روانه بازار مصرف کرده‌اند.

کیخا مدیر جهادکشاورزی دزاپ تصریح کرد: شهرستان دزاپ ۴ هزار و ۴۵٠ هکتار باغ پسته دارد که ٣ هزار هکتار آن بارور و ١۴۵٠ هکتار آن باغات جدید الاحداث است.

مدیر جهاد کشاورزی رکورد تولید پسته در باغات الگویی شهرستان زاهدان را بر اساس آخرین کیل گیری ۴ تن اعلام کرد و گفت:با توجه به ارزش افزوده محصول پسته، کشاورزان در حال توسعه باغات پسته هستند و اینکه شهرستان دزاپ بیشترین سطح زیر کشت و تولید پسته در استان را به خود اختصاص داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*