معوقات مزدی کارگران طرح انتقال آب دشت سیستان در شمال بلوچستان

به گزارش رسانک مطالبات مزدی کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان در شش ماه گذشته پرداخت نشده‌ است. در عین حال عیدی و پاداش پایان سال ۹۸ این کارگران نیز پرداخت نشده است.

در همین رابطه کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان، در ادامه روند بی‌توجهی کارفرمایان به پرداخت مطالبات کارگران، آنها تاکنون چند بار به‌ عدم پرداخت حقوق و مزایای خود اعتراض کرده‌اند.

طرح آبیاری دشت سیستان به طرح ۴۶ هزار هکتاری معروف است و کارگران آن تحت مسئولیت چند پیمانکار خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند.

پرداخت نشدن دستمزد در ماه‌های گذشته مشکلات بسیاری را برای شمار زیادی از کارگران و خانواده‌هایشان به وجود آورده‌ است.

همچنین تعدادی از کارگران به مرور از دی ماه ۹۸ تا پایان تیرماه ۹۹ به دنبال اتمام تدریجی طرح بیکار شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند.

این کارگران می گویند: “از بهمن ماه سال ۹۸ تا پایان تیر ماه حق‌الزحمه‌ای دریافت نکرده‌ایم و برای پیگیری مطالباتمان نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان زابل نوشته‌ایم”.

آن ها در ادامه اعلام کردند: “جدا از کارگران، بسیاری از کشاورزان محلی نیز اجرای این طرح را غیرکارشناسانه می‌دانند چرا که با وجود عبور لوله آبرسانی این طرح از زمین‌های کشاورزی‌شان، زمین‌های کشاورزی آنها از این آب بی‌بهره‌اند”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*