شیوع گسترده ویروس کرونا و پنهان کاری رژیم در اقلیم بلوچستان

رسانک/ باتوجه به اینکه آمار مبتلایان به کووید۱۹ دوباره سیر صعودی بخود گرفته و با نظر به اینکه اکثر مناطق استان بلوچستان و سیستان و مناطق منفک شده از استان بلوچستان و سیستان ، فاقد حداقل امکانات و فضای آموزشی هستند، دانش آموزان بلوچ در سایه شوم تهدید ابتلا به این بیماری هستند.

در این بین بعنوان نمونه میتوان از دانش آموزان بخش ایرندگان شهرستان واش و دانش آموزان شهرستان سیریک، از مناطق منفک شده بلوچستان نام برد که با اینکه دو شهر مذکور از نظر شیوع کرونا در وضعیت وخیمی قرار دارند اما جمهوری اسلامی هیچگونه حساسیت و فعلی در جهت جلوگیری از شیوع بیشتر آن صورت نمی دهد.

جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای شیوع کرونا در استان بلوچستان و سیستان و مناطق منفک شده بلوچستان سیاست پنهان کاری را پیش برد و وضعیت را عادی جلوه داد و تا به امروز با وجود جان باختن بسیاری از شهروندان بلوچ، این سیاست را پیش برده است که می‌توان دلایل اصلی آن را نگاه فاشیستی و امنیتی به اقلیم بلوچستان و کمبود امکانات پزشکی و کیت های تشخیص کرونا عنوان کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*