حریق یک باب منزل مسکونی در دزاپ

به گزارش رسانک امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۹۹ یک باب منزل بدون سکنه در دزآپ که در آن اجناس مستعمل و ضایعات نگهداری می شد؛دچار آتش سوزی گردیده است.

حادثه مذکور تلفات جانی نداشته است و از علت حادثه تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*