زنان شاغل بلوچ

سالها بود که زنان بلوچ در تلاش برای شکستنه این تابو بودند که اجازه اشتغال به زنان از طرف خانواده هایشان داده شود و زنان جامعه بلوچ نیز در قامت یک انسان در مناسبات اجتماعی بلوچستان دوشادوش مردانشان شرکت کنند و برای جامعه بلوچستان افتخار آفرینی کنند و این آرزو به همت خانواده هایی که به این فهم و شعور رسیده بودند که زنان نیز حق زیستن دارند و اجازه دارند آرزو کنند و برای رسیدن به آرزوهایشان تلاش کنند در حال محقق شدن هست و از نتایج آن این هست که هر از گاهی خبر افتخار آفرینی دختران بلوچ در عرصه بین المللی باعث دلگرمی ملت بلوچ میشود و زنان بلوچ ثابت کردند که اگر فرصت پیشرفت برای آنها مهیا باشد همچون عقابی بلند پرواز در آسمان موفقیت به پرواز در خواهند آمد.

ولی این صرفا یک روی سکه هست و آن روی سکه که راوی مشکلات دختران بلوچ در راه تحصیل و بالاخص در دوره اشتغال هست را شامل نمیشود و شامل داستانهای دخترانی نمیشود که از ترس اینکه خانواده هایشان مخالف اشتغال آنها شوند مجبور میشوند نگاه های هوسناک و پیشنهادهای شرمناک همکاران و رؤسای خودشان را در محل اشتغال به تنهایی تحمل کنند و با جرات زنانه آنها را مجبور به عقب نشینی کنند و چه بسا بسیاری از دختران خسته از آن محیط اسفناک مجبور به خانه نشینی شدند و آرزوی آنها برای همیشه خاموش گشته است . در جامعه سنتی و مردسالار بلوچستان که نقش زن هنوز هم صرفا در چهارچوب خانه تعریف شده هست ، اشتغال آنها و مشارکتشان در مناسبات اجتمایی برای بسیاری قابل درک نیست و این عدم درک و کج فهمی باعث شده محیط کارشان جایی ناامن ، همراه با آزارهای روحی و روانی باشد که مانعی بزرگ برای شکوفایی استعدادهایشان هست و حتی در بسیاری از موارد مجبورشان به خانه نشینی کند .

ولی اکنون وقت آن هست که جامعه بلوچستان و علی الخصوص زنان بلوچ علیه این معضل بزرگ شجاعت نشان داده و پشتوانه زنانی شوند که آرزو میکنند و جرات برآورده شدنشان را دارند و از ترس گرگان این جامعه مجبور به خانه نشینی شدند یا در شرف انجام آن هستند‌ و وقت آن هست که در مقابل این نابرابری مردان و زنان بلوچ در کنار هم قیام کنند و جامعه بلوچستان را جایی امن برای شکوفایی دخترانش کنند و اجازه ندهند کج فهمی عده ای سرنوشت دختران بلوچ و به دنبال آن سرنوشت ملت بلوچ را رقم بزند و خانوادها نیز به دخترانشان این اطمینان را بدهند که پشتیبان آنها در مقابل این آزارها هستند و اجازه نمیدهند که این بد اندیشان مسیر زندگی آنها را تغییر دهد و به آنها جرات سخن گفتن علیه این آزار و اذیت ها بدهند تا مجبور نباشند در این مبارزه تنها باشند تا اینگونه محیط کار و جامعه نه برای آنها که برای آن کج اندیشان ناامن باشد.

به امید افتخار آفرینی بیشتر دختران و زنان بلوچ

عبدالخالق چرخ انداز

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*