انتقال علی شیرزایی معلم ضارب دانش آموز بلوچ به روستای کمبل شهرستان چهبار

به گزارش رسانک علی شیرزایی معلم پایه ششم مدرسه متوسطه دوره اول طالقانی روستای تیس که در ۸ مهرماه ۹۹ با ضرب و شتم موسی ساده باعث شکستگی دنده های پهلوی این دانش آموز شده بود؛در سکوت خبری و در خفا توسط آموزش و پرورش چهبار به مدرسه روستای کمبل منتقل شده است

این در حالی است که همایون امیری مدیرآموزش و پرورش شهرستان چهبار پس از رسانه ای شدن موضوع ضرب و شتم این دانش آموز بلوچ و شکایت خانواده وی از معلم مربوطه، قول رسیدگی و برخورد با معلم خاطی را داده بود اما منابع خبری رسانک از انتقال ایشان بدون هیچ برخوردی به روستای کمبل خبر می دهند.

لازم بذکر است که طبق ماده دو قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱:
«هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع است.»

ایضا طبق ماده چهار این قانون: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و ‌مرتکب به سه ‌ماه ‌و یک ‌روز تا شش ‌ماه حبس و یا تا یک میلیون تومان جزای‌ نقدی تعیین شده است.»

باتوجه به نفوذ بستگان علی شیرزایی در سیستم مدیریتی آموزش وپرورش چهبار نه تنها به هیچکدام از قوانین مذکور عمل نشد،بلکه قول بازگشت به مرکز شهرستان در سال تحصیلی جدید به ایشان داده شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*