سلام اینجا شهر پهره است

سلام
اینجا شهر پهره است. این مورد رو شخصا یکماه پیش به معاونت آبفا و معاونت شهری تماس گرفتم دوستان فرمودند پیگیری میکنند.

اگر این لوله شهرداری هست چرا تا به الان درست نشده و اگر مال آبفا هست شهرداری بعنوان متولی شهری چرا هیچ مکاتباتی با آبفا ندارد تا از خرابی زیرساخت شهری جلوگیری شود؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*