لاک پشت های دریایی چهبار تحت حمایت محیط زیست

رسانک/ با پیگیری‌های اداره حفاظت محیط زیست چهبار گام مهمی در حراست از لاک پشت های دریایی در معرض انقراض برداشته شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چهبار: سالهای گذشته اداره کل بنادر و دریانوردی استان برای تامین آب مصرفی، از آب دریا استفاده می کرد و به همین منظور لوله های آب در عمق دریا جاگیری شده بودند که هنگام مکش آب به سمت حوضچه های آبگیر لاک پشت ها وارد حوضچه های آب می شدند و کارشناسان محیط زیست در عملیات غواصی اقدام به نجات این لاک پشت ها می کردند.

با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست چهبار برای تغییر نحوه تامین آب اداره کل بنادر و دریانوردی استان، هم اکنون این مهم از طریق حفر چاه در خشکی انجام می شود.

از بین رفتن تخم این گونه توسط گوشتخواران، گرفتار شدن در تورهای ماهیگیری و برخورد با پروانه موتور قایق ها از جمله عوامل تهدید کننده این گونه جانوری است.

لاک پشت دریایی سبز طبق آخرین طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در لیست قرمز گونه های درحال انقراض قرار دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*