غصه های پر درد و غم در سکوت مسولین انتخابی و انتصابی در بلوچستان

✍️محمد شهدادزهی

نبود سیستم لوله کشی مناسب برای دسترسی مردم به منابع آب قابل شرب آنها مجبور می‌ شوند ، به چاه نیمه های مصنوعی که به زبان محلی به آنها هوتک می‌گویند نزدیک شوند. جایی که ممکن است مردم طعمه یک گاندو شوند .

این نزدیک شدن مخاطره آمیز در سال‌های گذشته اتفاقات ناگواری به دنبال داشته است.از کشته شدن علیرضا بزرگزاده کودک ۱۰ ساله‌ای که ۴ سال پیش برای برداشت همراه خانواده رفته بود طعمه گاندو شد و برای همیشه پدر و مادرش را عزادار می‌کند، تا حوا رئیسی ۸ ساله که سال گذشته برای شست و شوی و برداشتن آب، نزدیک آب رودخانه شد و دستش را از دست داد.این پایان خاطرات غم‌انگیز کودکان بلوچ و گاندوها نبود، چند روز گذشته نیز امیرحمزه کودک ۱۰ ساله دیگری که براثر حمله گاندو دستش به شدت آسیب دید و متأسفانه دستش از مچ قطع شد و همچنین دختربچه ای ۱۰ساله به نام زینب پورغلامی برای برداشت آب رفته بود غرق شد جان خودش را از دست داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*