حمله بسیجی های متعصب به یک مسجد اهل سنت در مشهد

به گزارش رسانک، شامگاه ۱۸ مرداد ماه ۹۹ ده ها نفر از بسیجی های متعصب شیعی با حمله به یک نمازخانه (مسجد) کوچک اهل تسنن در شهر مشهد به خلفای راشدین و یکی از همسران پیامبر اسلام بی احترامی کردند.

این در حالی است که اهل سنت، هيچ گونه عداوتی با حضرت علی نداشته و او نیز نزد پیروان اهل تسنن همانند بقیه خلفا از احترام خاصی برخوردار است.

پ. ن: این حمله افراد افراطی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی که تحت حمایت جریان های وابسته به علی خامنه‌ای و سپاه تروریستی میباشند با هدف ایجاد تفرقه انجام شده است.

جمهوری اسلامی برای بقای خود بر روی تفرقه و ایجاد چند دستگی سرمایه‌گذاری حداکثری کرده است.

تلاش برای نابودی این رژیم و بدست آوردن حق حاکمیت ملی برای کلیه ملل تحت ستم در ایران مستلزم خیزشی همگانی است تا بتوان با گذر از جمهوری اسلامی به حکومتی دست یافت که دین از سیاست جدا و آزادی همه مذاهب و ادیان تامین شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*