آیا بر قیمت گاز مایع سیلندر گاز و کپسول و پیکنیک نظارت دارید؟

مسئولان شهرستان پهره
اداره بازرگانی و اداره صنعت شهرستان پهره
فرماندار پهره

آیا بر قیمت گاز مایع سیلندر گاز و کپسول و پیکنیک نظارت دارید؟
تمام سوپر مارکت ها و عاملیت توزیع گاز شهرستان داد و صدای مردم را درآوردن واقعا که بسی ظلم و ظالمی هست که قیمت هر سیلندرگاز ۳۵تا۴۰هزارتومان باشد و برای پر کردن هر پیکنیک گاز مبلغی از۱۵هزارتا۲۰هزار بگیرند.

مگر شهرستان گاز و شرکت گاز ندارد؟ چرا بفکر مردم نیستید؟
واقعا برای بسیاری ازمردم گرانی و تورم اثراتی بد بجا میگذارد….

خواهشمندیم به این معضل رسیدگی کنید اکنون که هوای پهره گرم هست و گاز کمیاب شده دیگر چرا اینقدر قیمت ها نجومی هست.

مکان های ذیل بایستی نظارت قیمت بشوند:
بلوارمکران روبروی حوزه حقانیه
بلوار سعدی
بلوار درزاده
بلوار سرباز
فلکه ۲۲بهمن
سه راه گمرک

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*