گلایه مردم از عدم همکاری اداره برق در پرداخت حق بیمه به خسارت دیدگان

به گزارش رسانک، مردم بسیاری از مناطق مختلف بلوچستان از عدم پرداخت خسارت به کسانی که بدليل نوسانات برق، متحمل خسارت شده اند، گلایه کرده و در نامه ای سرگشاده خواستار پیگیری مطالبات خود از سوی وزیر نیرو، استاندار و نمایندگان رژیم شده اند.

متن این نامه بدین شرح میباشد :

“وزیر محترم نیرو،

استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان
نمایندگان محترم استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی
`
فرمانداران محترم شهرهای استان سیستان و بلوچستان

سلام علیکم

احتراما به استحضار میرساند بر اساس نامه شماره ۱۱/۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ شرکت توانیــر، شرکتهای تـوزیع نیروی برق و شرکتهای برق منطقه ای مبالغی را جهت حق بیمه از مشترکین برق اعم از خانگی ، تجاری و غیره اخذ نموده و شرکتهای مذکـور موظفند مسئولیت خود را در قبال حوادث ناشی از برق چه جانی و چه مالی تحت پوشش بیمه ای قــرار دهند.

در همین راستا با عنایت به گرمای هـــوا بالاخص در جنوب بلوچستان و افـزایش مصرف برق با توجه به شبکه فـرسوده و ناکارآمد برق و افت ولتاژ و نواسانات شدید ، متاسفانه خسارات زیادی به مردم از قبیل سوختن کـولر گازی ، یخچال ، آب سردکن و غیره وارد شده است و علیرغم مراجعات مکرر مردم به اداره های برق در سطح شهرهای استان ، ضمن اخذ مبلغ خسارت بیمه ای بر روی قبوض مشترکین، (که توسط شرکت توزیع برق استان به حساب بیمه واریز نگردیده) متاسفانه شرکت توزیع برق استان به مدیر عاملی آقای عوض زاده که قبلا مدیر برق شهرستان بوده و بدون تجربه و بدون شایسته سالاری با رابطه به این سمت منصوب گردیده اند، از پرداخت خسارت ممانعت نموده (از مسیر صحیح و معرفی مشترکین خسارت دیده به اداره بیمه خوداری میکنند) و قوانینی را وضع نموده که مشترک می باید بابت دریافت خسارت تا یک سال در مسیر اداره برق ، شورای حل اختلاف و اداره بیمه و صرف میلیونها تومان هزینه در این راستا ، در نهایت از تاب و توان افتاده و از دریافت خسارت وارده انصراف نماید.

از شما مسئولین عزیز استدعا دارند بررسی فرمایند مبلغ مذکور که از مشترکین اخذ میگردد چرا در مواقع ضروری و در زمانی که مردم شریف از تهیه نان شب عاجز و عرق شرمندگی بر جبین دارند و این پول بتواند گره از کار آنها بگشاید به کارشان نمی آید؟

ظاهرا منفعت شرکتهای بیمه برای شخص عوض زاده از مشترکین فقیر و نیازمند اولویت بیشتری دارد، زیرا ایشان فردی غیربومی هستند و حس دلســوزی و منفعت طلبی مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان را ندارند ،
شایسته تر است چنین افرادی با افراد اصلح ، دلسوز و همسو با مردم جایگزین گردند تا مردم عزیز بتوانند از حق و حقوق قانونی خود بر اساس ضوابط بهره مند شوند.

مردم استان سیستان و بلوچستان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*